Ark Kaynağı Üflemesini Önlemenin Çareleri Nelerdir ?

Kaynak esnasında arkın istikamet değiştirmesine hava akımının da tesiri vardır. Kaynak
yaparken daima bir hava akımı husule gelir. Arkın sıcaklığı ile ısınan hava yukarıya doğru çıkar ve
bunun yerini aşağıda soğuk hava alır. Bu da arkın üflenmesine tesir eder. Saydığımız bu altı faktörden her birinin müstakilen, arkın üflenmesine sebebiyet vermesi gayet nadirdir. Ekseriya bunların hepsi birlikte tesir eder.

ARK ÜFLENMESİNİ ÖNLEME ÇARELERİ

Kaynak yaparken arkın üflenmesini önlemek için aşağıdaki çarelere başvurulur:

– Elektroda uygun bir meyil verilmesi
– İlk pasonun adım usulü kaynak yapılması
– Yeri değiştirilebilen bir kutup tertibatının kullanılması
– Kaynak dikişinin puntalanması
– Kısa ark boyu ile kaynak yapılması
– Örtülü elektrodlarla kaynak yapılması
– Alternatif akım kullanılması
– Bir magnetik üfleme tertibatının kullanılması
– İnce çaplı elektrodlarla kaynak yapılması
– Elektroda uygun bir meylin verilmesi

Arkın üflenmesinin zararsız bir şekle sokulması için başvurulacak bir tedbir elektroda uygun bir
meyil vermektir. Böylece magnetik kuvvet hatlarının tesiri sayesinde arka istenen üfleme istikameti